هات تپ و موقعیت های ویژه

هات‌تپ برای موقعیت‌های ویژه

عملیات هات‌تپ برای موقعیت‌های ویژه

ما توان انجام عملیات به انحاء مختلف روی سیستم‌های شما را دارا هستیم. ایجاد انشعاب‌های زاویه‌دار، اتصالات بدون ولو، عملیات‌ها با طول‌های پیشروی بالا و… سایر روش‌هایی هستند که ما بمنظور افزایش کارایی کار شما از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در انشعاب زاویه‌دار از یک بلوک زاویه‌دار استفاده می‌شود تا مته راهنمای دستگاه هات‌تپ را راهنمایی کند. این بلوک روی مرکز مرده‌ی خروجی هات‌تپ جوش زده می‌شود.

روش اتصال بدون ولو زمانی استفاده می‌شود که در نقطه‌ی اتصال نیازی به ولو نداریم. در این روش از یک ولو موقت جهت انجام عملیات هات‌تپ استفاده می‌شود و پس از پایان عملیات، ولو خارج می‌شود. تمام مراحل این فرایند بدون وقفه در کار سیال درون لوله انجام می‌گیرند.

گاهی اوقات اتصال روی لوله دارای طول بلند بوده و انجام عملیات مستلزم پیشروی زیاد شفت تا جایی است که به دیواره لوله برسد. در این شرایط هم دستگاه هات‌تپ باید دارای شفت بلند باشد و هم محاسبات چنان دقیق صورت گیرد که مته و کاتر ضمن بریدن دیواره لوله، با دیواره داخلی لوله درگیر نشوند.

هات‌تپ برای جداسازی خط لوله جهت انجام عملیات استاپل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر عملیا استاپل حداقل مستلزم انجام 4 عملیات هات‌تپ می‌باشد.

چنان‌که از ماهیت عملیات هات‌تپ برمی‌آید، حین انجام تمامی این عملیات‌ها، خطوط لوله حاوی جریانِ سیال می‌باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید