هات تپ بر روی خطوط

امکان‌سنجی انجام عملیات هات‌تپ

نظر سنجی عملیات هات تپ

 

به منظور این تجزیه تحلیل، هزینه‌های ماتریال و نیروی کار برای برش لوله و جوشکاری روی اسپلیتی در روش خاموش کردن، باید با هزینه‌های جوشکاری روی اتصالات و انجام عملیات هات‌تپ زمانی که اتصال شاخه‌ای هم‌سایز با خط لوله است مقایسه شود. البته هزینه‌های هدر رفت گاز فقط مربوط به روش خاموش کردن است.

مرحله 3: محاسبه هزینه‌ی انجام عملیات هات‌تپ

در این مرحله تمامی هزینه‌های ناشی از انجام عملیات هات‌تپ محاسبه می‌شوند. آماده‌سازی تجهیزات و اتصالات، جوشکاری اتصال اسپلیتی روی خط لوله، فراهم کردن و نصب ولو، انجام عملیات سوراخکاری و پشتیبانی‌های پس از عملیات شامل این هزینه‌ها می‌باشد.

مرحله 4: ارزیابی سود حاصل از ممانعت از هدر‌رفت سیال بواسطه انجام عملیات هات‌تپ

با وجود هزینه‌های ذکر شده در مرحله قبل، هات‌تپ دارای این مزیت بزرگ است که از انتشار و هدر رفت سیال از خط لوله ممانعت می‌کند. از این‌رو در این مرحله باید صرفه‌ی اقتصادی ناشی از این مزیت در عملیات هات‌تپ را به‌طور تقریبی و با توجه به تجارب قبلی برآورد کرد.

مرحله 5: محاسبه گزینه‌ها و تعیین میزان صرفه اقتصادی هات‌تپ

اکنون و با در اختیار داشتن تمامی موارد فوق، می‌توان مجموع هزینه‌های عملیات انشعاب از طریق خاموش کردن خط را با مجموع هزینه‌های عملیات هات‌تپ مقایسه کرده و میزان صرفه‌ی اقتصادی عملیات هات‌تپ را به دست آورد. طبیعتاً و با توجه به سوابق قبلی در پیاده‌سازی مراحل پنج‌گانه‌ی فوق، می‌توان بر مقرون به صرفه بودن عملیات هات‌تپ در شرایط مختلف پی برد، اما در صورتی که تیم محاسباتی به این برآورد دست یابند که ایجاد انشعاب از طریق عملیات هات‌تپ مقرون به صرفه نیست، بر حسب وظیف آن را به کارفرمایان اعلام خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید