رعایت نکات هات تپ

رعایت نکات عملیات هات تپ

ارائه دهنده خدمات ویژه در زمینه خطوط لوله با استفاده ازسیل منجمدfreeze seal، انسداد مکانیکی خطوط لوله و هات تپ لوله می باشد. ما در طول 32 سال فعالیت، خدماتسیل منجمد، انسداد و هات تپ خود را به طیف متنوعی از مشتریان نظیر بیمارستان ها، داروخانه‌ها،  دانشگاه ها، ساختمان های بلند (آسمانخراش)، مراکز توزیع برق، و نیروگاه های تولید انرژی هسته ای و غیر هسته ای ارائه داده ایم. موفقیت‌های ما در پروژه های گذشته و آینده مرهون مهندسی درون سازمانی برتر، تجربه در برنامه‌ریزی پروژه، و تکنیسین‌هایمان است که اکثراً دارای صلاحیت و تجربه کافی هستند. تکنیسین های محل کار ما به صورت مستمر درگیر برنامه های آموزشی هستند. به این طریق ما بصورت مداوم اطمینان مشتریان از دریافت خدمات ایمن و قابل اتکا در هر زمان را جلب می کنیم.

پروژه جدید ما در سال 2015: مرکز خدمت رسانی مترو آتالانتا (نیاز به ترجمه دارد؟)

+ خدمات

خدمات جداسازی لوله و هات‌تپ

شرکت کرایوستاپ در شبکه بین المللی محل‌های خدمترسانی خود در سه زمینه خدمات ویژه در محل کار ارائه می‌دهد. ما دارای سه نوع سرویس در محل کار می باشیم که شامل دو تکنیک می‌باشد: خدمات جداسازی لوله و خدمات هات‌تپ.

خدمات جداسازی لوله: دستورالعمل بدیع ما تحت عنوان freeze seal کرایوستاپ با بهره‌گیری از تجهیزات انحصاری جداسازی لوله کرایو استاپ، جداسازی موقت و غیر فرورونده non-intrusive سیالات درونی خطوط لوله را انجام می‌دهد.

انسداد مکانیکی خطوط لوله: دستورالعمل انسداد مکانیکی خطوط لوله ما شامل استفاده از تجهیزات ویژه‌ای است که ابزارهایی فرورونده برای جداسازی جریان سیال داخل لوله تولید می کنند. هر یک ازدو تکنیک جداسازی منجمد و مکانیکی مستلزم وجود شرایط خاصخود در لوله کشی هستند. لطفا برای دریافت جزئیات بیشتر با واحد تأمین خدمات ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات هات تپ: که به مشتریان ما این اجازه را می‌دهد که روی اقسام مختلف خطوط لوله با ماتریال‌های متفاوت، خدمات سیال و مکان ها،لوله انشعابی اتصال دهند. ما در تحویل یک سرویس سخت و نفوذناپذیر، کاربردی و مفید تخصص داریم.