جوشکاری هات تپ

جوشکاری در حین سرویس

مهمترین و خطرناک ترین بخش عملیات در حین سرویس ، جوشکاری است . با توجه به وجود سیال با قابلیت اشتعال فراوان درون لوله و فشار بالای آن ، احتمال هر گونه انفجار و اتش سوزی وجود دارد ، این حادثه می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای اشخاص حاضر در منطقه ، تجهیزات و دستگاها و در نهایت توقف تولید در پی داشته باشد . بنابراین حساست ، و وظایف و مسئولیت های بازرسی فنی در این بخش از عملیات هات تپ بسیار حائز اهمیت است . بازرسی جوش کلیه اقدامات ، فعالیت ها و پارامتر های موثر در عملیات ، که در دستور العمل های اجرایی قید شده است ، را با شرایط موجود مورد مطابقت قرار می دهد .