آزمایشات هات تپ

این روش روی لوله‌هایی از جنس چدن و حتی فولادهای کربنی، در شرایطی که مجاز به جوشکاری نباشیم قابل انجام است. مهندسان خبره و آموزش‌دیده‌ی ما با بکار گرفتن دستورالعمل‌های متعدد، راهکاری بهینه و مناسب نیاز شما را یافته و با انتقال آن به واحدهای عملیاتی، بالاترین سطح از خدمات را به شما ارائه دهند. بخشی از این خدمات عبارتند از:

  • کلیه تجهیزات استاپل در سایزهای 5/0 تا 72 اینچ، تا فشار psi 1480 و دمای F˚ درصورتنیازبه ابزارهایمجهزتر،قادربهتأمیننیازهایسفارشیشماهستیم.
  • برنامه‌های کاربردی برای استاپل روی سطح و زیر آب.
  • ماشین سرتاشو که هزینه حمل و نقل و خرید، و وزن دستگاه را کاهش می‌دهد.
  • ما قادریم مسیر خط را با نصب 4 اسپلیتی مسدود کنیم. به این طریق نیازی به bypass های مجزا نیست.

 

تعمیر نشتی

این فرایند عبارتست از رفع نشتی و آب‌بندی نشتی لوله‌ی تحت فشار، در حین فعالیت خط لوله و بدون نیاز به خاموشی خط. ما قادر به رفع نشتی برای خطوط لوله تا فشار bar400 و دماهای مابین 60- تا 600 درجه سانتیگراد هستیم.