هات تپ در جنوب

عملیات هات تپ در جنوب کشور

عملیات هات‌تپ

عملیات هات‌تپ عبارتست از نصب یک اتصال و ایجاد یک انشعاب جدید روی خطوط لوله حین جریان سیال در خط لوله. هات‌تپ معمولا بمنظور تعمیر نواحی‌یی که دچار آسیب یا خوردگی مکانیکی شده‌اند، و یا برای ایجاد انشعاب جدید انجام می‌شود. این فرایند مزایای اقتصادی و زیست محیطی بسیاری دارد؛ در این عملیات جوشکاری و عملیات بدون جداسازی لوله از خط انجام می‌شود و از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نظیر متان به محیط کاسته می‌شود.

در صورت بی‌دقتی، حین عملیات هات‌تپ ممکن است با خطراتی نظیر احتراق و آتش‌سوزی، تجزیه فراورده‌ی در جریان و خطرات ناشی از ترک خوردگی هیدروژنی مواجه شوید.

احتراق و آتش‌سوزی حین جوشکاری، و در زمانی روی می‌دهد که ناحیه‌ی ذوب نشده‌ی زیر حوض جوش توان مقاومت در مقابل فشار سیال درون لوله را از دست داده باشد. هرچقدر ضخامت لوله بیشتر باشد، احتمال مواجهه با چنین تهدیدی کمتر است. تجزیه‌ی بی‌ثبات‌کننده فراورده‌ی در جریان در زمانی که خط تحت فشار است می‌تواند باعث واکنش‌های خطرآفرینی شود. برای رفع این خطر باید احتیاط‌های ویژه جهت ممانعت از افزایش دمای دیواره‌ی داخلی لوله به دمای بحرانی را اتخاذ کرد. دمای بحرانی لوله به نوع سیال درون لوله بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید