درباره انجام عملیات هات تپ

درباره عملیات هات تپ

در صورت امکان توقف تولید جهت عملیات هات تپ یا  انشعاب گیری از خطوط لوله ، لازم است که بخش مورد نظر از مدار تولید خارج شده و پس از اطمینان از تخلیه آن ، عملیات شستشو را به دفعات و طوری انجام داد تا عاری بودن سیستم از مواد اشتعال زا قابل اطمینان باشد ، سپس با انجام عملیات برشکاری و جوشکاری هات تپ و کارهای مکانیکی لازم ، انشعاب گیری از لوله انجام شده ، در نهایت  پس از اصلاحات لازم ، خط لوله وارد مدار تولید مجدد قرار می گیرد.

انجام این فعالیت ها برای بخش های کوچک سیستم های لوله کشی مانند انواع اتصالات فلنجی قابل اغماض است ، به این ترتیب که قبل از توقف تولید ، انشعاب گیری هات تپ با استفاده از پیش ساخت بخشی از سیستم و انجام آزمایشات کنترل کیفیت مانند آلتراسونیک ، پرتونگاری و هیدروستاتیک انجام شده و در نهایت با توقف تولید در زمان کوتاه ، سیستم ساخته شده جایگزین سیستم وجود می شود. این روش علاوه بر این که در برگیرنده مسایل ایمنی در اجرای عملیت است ، ولی باز هم زمان کوتاه توقف تولید برای مدیران شرکت های تولید کننده نفت و گاز قابل ملاحظه است.

لذا مدیران شرکت های تولیید کننده نفت و گاز بر آن شدند تا با توسعه دانش فنی خود در کنار بکارگیری از دانش فنی و دستگاه ها شرکت های بزرگ ارائه دهنده این خدمات ،اخذ آموزش های تخصصی لازم ، بکارگیری تکنیک های خاص و شناخت دقیق مسایل طراحی و ایمنی ء خود اقدام به انجام عملیات هات تپ مهم نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید